Mgr., Bc. Tomáš Kasal, LL.M.

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Ve všeobecné advokátní praxi od roku 2004
U České advokátní komory veden pod ev.č. 10419

Specializace zejména:
Občanské a rodinné právo – konzultace, zastupování před soudy a úřady.
Sepisy smluv a realizace advokátních úschov.
Zastupování a právní poradenství pro obce, města a spolky.
Trestní právo – komplexní obhajoby všech druhů trestných činů, včetně zastupování obětí trestného činu.
Obchodní právo – zejména obchodní závazkové spory a korporátní věci u společností s ručením omezeným.
Komplexní právní poradenství pro právnické osoby při výkonu jejich podnikatelské činnosti.

Číslo advokátního účtu: 193703385/0300 vedeno u Československé obchodní banky, a. s.
Plátce DPH

advokát

Tel.: 723 848 635

Email: kasal@kpadvokati.cz

Mgr. Tomáš Prokop

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Ve všeobecné advokátní praxi od roku 2011
U České advokátní komory veden pod ev.č. 15774

Specializace zejména:
Občanské a rodinné právo – konzultace, zastupování před soudy a úřady, sepisy smluv.
Trestní právo – komplexní obhajoby všech druhů trestných činů, zastupování obětí trestného činu vč. specializace na zvlášť zranitelné oběti, odškodňování obětí dopravních nehod.
Obchodní právo – zejména obchodní závazkové spory a právo soutěžní.
Správní právo vč. přestupkové agendy.

Číslo advokátního účtu: 3649688309/0800 vedeno u České spořitelny, a.s.
Plátce DPH

advokát

Tel.: 602 710 855

Email: prokop@kpadvokati.cz